NOWI MISJONARZE W SP2        Tradycyjnie,  w Niedzielę Misyjną 20 października 2013r. Koło Misyjne przy SP2 zasilili nowi mali misjonarze przygotowani przez p. Mariannę Chudzik i p. Katarzynę Węgrzynek. Wobec wspólnoty parafialnej złożyli oni przyrzeczenia (ok.25 osób).
Liturgia była wyjątkowa, bo towarzyszyła jej procesja z darami oraz hymn misyjny PDMD „Otwórzmy serca”. Bielanki wraz z zespołem muzycznym fantastycznie odśpiewały tę misyjną piosenkę (dziękujemy s. Ignacji i organiście p. Jankowi za doskonałe przygotowanie). Mali misjonarze otrzymali specjalne legitymacje i indeksy do wpisywania sprawności misyjnych i wypełniania zobowiązań, różańce i krzyżyki. Dzięki nim będą mogli pomagać dorosłym misjonarzom w dalekich krajach.
Dziękujemy też za pomoc naszym misyjnym absolwentkom: Karolinie, Małgosi 
i Milenie.


                                                                                           Katarzyna Węgrzynek  

.............................................................................................................................................

„Co szumi w szkole?”14 października to data doskonale wszystkim,  związanym z oświatą, znana. Właśnie wtedy obchodzimy święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane też Dniem Nauczyciela. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach także nikt nie zapomniał o tej wyjątkowej uroczystości.
Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym  nagrody za trud ich codziennej pracy i szczególne osiągnięcia.
Uczniowie  natomiast, z pomocą swoich pedagogów, zadbali o odpowiednią oprawę tego dnia.
Na część artystyczną, która miała  miejsce o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej, tłumnie przybyło grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, emerytowani nauczyciele, kierownik Referatu Oświaty- pani Ewa Wiśniewska, jak i reprezentanci uczniów każdej z klas oraz Rady Rodziców. Nie zabrakło również lokalnych władz – swoją obecnością uświetnił uroczystość Robert Perkowski – Burmistrz Miasta Ząbki, Zastępca Burmistrza –  Artur Murawski,  Przewodniczy Rady Miasta – Wojciech Gut.
Swoje zdolności aktorskie prezentowali na scenie uczniowie klasy 6d i 5a, przygotowani przez Panią Justynę Buczyńską, zaś o część muzyczną zadbał szkolny chór pod kierownictwem Pani Jagody Żaboklickiej.
Przedstawienie rozpoczęło się od krótkiej informacji wyjaśniającej genezę tego święta. Jak nam w tajemnicy wyjawiono, prawdopodobnie, Dzień Edukacji swą nazwę zawdzięcza bakałarzowi, który niegdyś zganił swoich uczniów słowami „ Eee! Dukacie i dukacie…”. Po krótkim wprowadzeniu głos zabrali prezenterzy wiadomości „Co szumi w szkole?” poświęconych najnowszym informacjom z pokojów nauczycielskich, korytarzy szkolnych oraz plotkarskich kuluarów uczniowskich. Niektóre z nich wywołały na twarzach zgromadzonych szczery uśmiech, choć niestety na razie mogły tylko pozostać w sferze nauczycielskich marzeń.
Nie zabrakło także scenek z życia szkoły, w których dowiedzieliśmy się, jak odróżniać nauczyciela od ucznia. Przeplatane one zostały ciekawymi utworami muzycznymi.
Kulminacyjnym punktem programu był jednak pokaz mody nauczycielskiej. Na wybiegu pojawiły się niezwykle oryginalne propozycje skierowane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Szczególne uznanie zdobył strój dla emerytowanych przedstawicieli zawodu,  przypominający o tym, jak można spędzać miło czas na emeryturze i być „fit”, mimo upływających lat. Gwoździem programu, elementem, który to wywołał  prawdziwą burzę oklasków, była kreacja dla samej Pani Dyrektor - służbowy garnitur,  w kolorze symbolizującym żałość nad marnymi postępami w odkrywaniu wiedzy przez dzieci  oraz  gustowny toczek z woalką. Na koniec na ręce Pani Dyrektor złożony został olej, który od tej pory może wlewać uczniom do głów.
Po występie, który wprawił wszystkich w dobry nastrój, głos zabrała Pani Dyrektor, Złożyła  ona  nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia. Natomiast w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wręczone zostały wyróżniającym się nauczycielom nagrody Burmistrza Ząbek.

Justyna Buczyńska nauczyciel SP2

.......................................................................................................................................................

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH – 25.09.2013r.W dniu 25. września 2013 roku odbył się w naszej placówce po raz kolejny Szkolny Dzień Języków Obcych.
 Towarzyszył mu konkurs, w którym wzięli udział uczniowie klas 4-6. Ich zadaniem było przygotowanie dekoracji swojej klasy. Mogła to być gazetka lub inna prezentacja umieszczona w klasie.
Wyniki pracy uczniów oceniało jury, w skład którego wchodziły panie: Małgorzata Woźnica, Beata Bieniak oraz Anna Walendzik.
Jury obejrzało uważnie wszystkie udekorowane sale i oceniło prace. Pod uwagę brana była pomysłowość, zawartość merytoryczna i estetyka wykonania. Jury przyznawało punkty od 1 do 5 (1 punkt stanowił najniższą, a 5 punktów najwyższą przyznaną ocenę).
Pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów u wszystkich członków jury zdobyła klasa 4e, która przygotowała dekorację na temat kraju anglojęzycznego – Irlandii.
Drugie miejsce przypadło klasie 4d z dekoracją na temat Indii.
Zaś trzecie miejsce zajęła klasa 5a przygotowując gazetkę na temat landu niemieckojęzycznego – Baden – Württemberg.
Jury postanowiło przyznać trzy wyróżnienia dla klas: 4a, 6c oraz 6e. 
                                                                                                                    zobacz więcej ...


............................................................................................................................................................

Ślubowanie „dzieci od Kochanowskiego”
        3 X 2013 r. to dla najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach niezwykła data. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych, do którego dzieci przygotowywały się pod okiem wychowawczyń już od początku roku szkolnego.          
       Świadkami tego wydarzenia byli: dyrekcja szkoły a także zaproszeni goście: burmistrz i zastępca burmistrza Ząbek, przewodniczący Rady Miasta, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek, przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów.
 Uroczystość odbyła się w dwóch turach: o godz. 15.30 ślubowanie złożyły klasy: 1a, 1b i 1e o godz. 17.00 – klasy I 1c, 1d i 1f.
      Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu szkoły, nastąpił najważniejszy punkt programu – ślubowanie pierwszoklasistów. Słowa przysięgi w ustach sześcio- i siedmiolatków brzmiały niezwykle poważnie i uroczyście. Przyrzekali pilnie się uczyć, być dobrymi uczniami, kolegami i Polakami. Ich rodzice również złożyli obietnice wspierania swoich pociech w szkolnym życiu. Jak co roku złożone zostały kwiaty pod tablicą patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Następnie każde dziecko zostało pasowane przez wychowawczynię na ucznia wielkim „magicznym” ołówkiem. I od tej pory poszerzył się krąg „braci uczniowskiej” o 140 nowych, „prawdziwych” uczniów.
    Po oficjalnej ceremonii, uczniowie klas: I d i I e zaprezentowali to, czego nauczyli się przez krótki czas pobytu w szkole. Z ogromnym zaangażowaniem, ale i tremą recytowali wiersze i śpiewali piosenki, chcąc udowodnić wszystkim zebranym, że zasługują na miano pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Zaproszeni rodzice ze wzruszeniem i dumą oklaskiwali swoje dzieci i uwieczniali na zdjęciach.
       Na koniec uroczystości wraz z życzeniami wielu sukcesów w edukacji szkolnej Pani dyrektor Irena Małyszczuk wręczyła dzieciom legitymacje, Pan burmistrz kolorowe ołówki
a przewodnicząca Rady Rodziców słodkie upominki.
      Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia wykonane zostały zdjęcia pod tablicą patrona.
Dalsze uroczystości odbywały się już w salach lekcyjnych. A tam… następna niespodzianka – pyszny, słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz pamiątkowe dyplomy wręczone przez wychowawców.
Oj, to było świętowanie!
     Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych spotkań z nauczycielami i rówieśnikami.

                                                                                       Małgorzata Sergej – wych. kl. Id
                                                                                       Elżbieta Żochowska – wych . kl. Ie
...........................................................................................................................................................