Ślubowanie klas pierwszych

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Dzieci poznają nowe środowisko, kolegów i nauczycieli.
2 października 2014 r.  pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2
 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach przeżywali niezwykłą uroczystość – ślubowanie.
            To bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu każdego pierwszaka, zatem  Podczas uroczystego apelu towarzyszyli dzieciom rodzice, Wychowawcy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Ząbek - pan Robert Perkowski, przedstawiciele Referatu oświaty i Rady miasta, dyrektorzy ząbkowskich szkół,  przedszkoli i świetlic środowiskowych.
Ze względu na dużą ilość klas pierwszych, ślubowanie odbyło się w dwóch turach. Podczas pierwszej zmiany ślubowali uczniowie z klas Ib, Ig, Ih, Ia . Druga natomiast
to klasy: Ic, Id, Ie, If. Zarówno uczniowie, jak i przedstawiciele rodziców z powagą złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po złożeniu przysięgi, każdy wychowawca, za pomocą wielkiego ołówka, dokonał pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły.  
Część artystyczną przygotowały – odpowiednio- dzieci z klasy Ib pod kierunkiem wychowawcy- pani Alicji Rutkowskiej oraz uczniowie klasy If wraz z wychowawcą panią Magdaleną Gzochą.
Nad przebiegiem całej uroczystości czuwała pani Jadwiga Żaboklicka, która wraz
z uczniami ze starszych klas przygotowała oficjalną część ślubowania. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i ich opiekun- pani Jolanta Tomczuk.  
Po ślubowaniu przewodnicząca rady Rodziców pani Agnieszka Lorentz wręczyła wychowawcom legitymacje oraz drobny, słodki upominek dla każdego ucznia.
Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia , rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.

Pierwszoklasistom życzymy  samych sukcesów na dalsze lata nauki !

...........................................................................................................................................