"Mistrz Klawiatury"

18 maja 2015 roku odbył się szkolny konkurs informatyczny "Mistrz Klawiatury" dla klas V-VI.
Celem konkursu jest:
-rozwijanie zainteresowań informatycznych
-doskonalenie technik szybkiego pisania
-ćwiczenie poprawności pisania
-unikanie popełniania błędów ortograficznych
-rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.
Konkurs składał się z dwóch części:
a) część I - test z wiedzy informatycznej
b) część II - przepisywanie tekstu.
W konkursie brali udział uczniowie szkoły klas V-VI, po trzech przedstawicieli z każdej klasy.

Mistrzem Klawiatury klas V został:
Kacper Dąbkowski kl.5e

Mistrzem Klawiatury klas VI została:
Oliwia Leśniewska kl.6e

Gratulujemy!!!
                                                                 Agnieszka Borysiewicz-Rzewuska
---------------------------------------------------------------------------------------------------------