„Ziemia -wyspa zielona”

Konkurs wiedzy przyrodniczo - ekologicznej dla klas trzecich pod hasłem „Ziemia -wyspa zielona” odbył się 17 kwietnia 2015 roku. Wszystkie klasy trzecie spotkały się na sali gimnastycznej i uczestniczyły w turnieju. Każda klasa wystawiła 3 przedstawicieli do konkursu, których zadaniem było odpowiedzieć prawidłowo na zadawane pytania dotyczące przyrody i ekologii. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą w tych dziedzinach i dowiedli, że z ekologią i przyrodą są za pan brat.  Jury wraz z panią dyrektor Ireną Małyszczuk po podliczeniu punktów przyznało następujące miejsca:

I miejsce – klasa 3c
II miejsce – klasa 3a i 3e
III miejsce – klasa 3b i 3d

IV miejsce – klasa 3f
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Gratulujemy!

                                                                                                                      Elwira Rutkowska
                                                                                                                      Iga Tradecka
.....................................................................................................................................................