Mały Mistrz Ortografii - konkurs klas III

22.05.2015r odbył się szkolny konkurs dla klas III Mały Mistrz Ortografii. Celem konkursu było doskonalenie języka polskiego. Uczestnicy zmagali się z dyktandem, wykazując się znajomością zasad ortograficznych określonych w regulaminie konkursu. Mistrzyniami ortografii klas III zostały:
Julia Zwidryn kl. 3b
Natalia Żółkowska kl. 3a


Gratulujemy!
Iga Tradecka

Urszula Terlikowska

.......................................................................................................