ROCZNA WSPÓŁPRACA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 0B I OC PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH Z PRZEDSZKOLEM NR 2 LEŚNY ZAKĄTEK

Zdając sobie sprawę jak ważnym krokiem jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, pokonanie lęku przed nowym i nieznanym życiem, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach Joanna Zielińska i Małgorzata Worach podjęły współpracę z Przedszkolem nr 2 Leśny Zakątek, której celem było zapewnienie dziecku harmonijnego, płynnego i bezstresowego przejścia z sali przedszkolnej do ławki szkolnej.
W ciągu całego roku szkolnego dzieci z przedszkola miały okazję zapoznać się z atmosferą szkolną i warunkami lokalowymi; mogły zaspokoić swoją ciekawość szkołą. Zorganizowano wiele akcji integrujących dzieci z obu placówek oraz różne formy zajęć, podczas których dzieci mogły rozładować lęki i obawy związane z pójściem do szkoły.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych 0b i 0c uczestniczyły w następujących akcjach na terenie placówki przedszkolnej: spotkanie ze strażakiem, wspólne kolędowanie, spotkanie na uroczystości z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Natomiast dzieci z przedszkola Leśny Zakątek zwiedziły szkołę: szatnię, sekretariat, bibliotekę szkolną i czytelnię, stołówkę, sale gimnastyczne, sale lekcyjne, gabinet logopedy, gabinet pielęgniarki, sale, w których odbywają się takie zajęcia, jak: terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach integrujących dzieci z obu placówek na boisku szkolnym. Przyglądały się pracy w klasie pierwszej oraz brały czynny udział w zajęciach.
Myślę, że dzięki licznym spotkaniom dzieciom z przedszkola będzie łatwiej zmierzyć się ze szkolną rzeczywistością i rozpocząć już we wrześniu swoją wielką przygodę ze szkołą.
    

                                                                                            Joanna Zielińska


.......................................................................................................................