Oddział 0 b w Bibliotece Miejskiej

W listopadzie dzieci z klasy 0 b odwiedziły Bibliotekę Miejską. Podczas zajęć pt „Spotkanie z książką” dzieci dowiedziały się jakiego rodzaju książki znajdują się w bibliotece oraz jak są ułożone. Dzieci w uwagą słuchały Pań, śmiało się udzielały ale co ważne wiedziały, że w bibliotece należy zachowywać się cicho, by nie przeszkadzać innym oraz szanować książki – by długo służyły czytelnikom. Miały okazję wybrać sobie książeczkę, by móc ją obejrzeć. Po zajęciach dzieci otrzymały dyplom na pamiątkę oraz dużą księgę z prośbami o szanowanie wszystkich książek.


                                                                                             Katarzyna Mikołajczak


..................................................................................................................................................