„ZIMA W MIEŚCIE” SP2 ZĄBKI - WYJAZD DO KINA PRAHA

Dnia 10 lutego odbyła się wycieczka do kina PRAHA na film pt. „MIŚ W NOWYM JORKU”                   oraz warsztaty „BEZPIECZNE DZIECKO NA LODZIE” mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego przebywania na lodowisku. Uświadomienie niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą wchodzenie na lód w niedozwolonych miejscach oraz nauka prawidłowego zachowania w sytuacji zarwania się lodu oraz umiejętnego udzielania pomocy, bezpiecznego również dla ratującego.
               Wszyscy byli zadowoleni i bogatsi o nowe wiadomości wróciliśmy do szkoły.


                                                                                                                            Jolanta Stosio...............................................................................................................