Apel o Janie Pawle II

Dnia 13 maja 1016 r miała miejsce kolejna rocznica zamachu na św. Jana Pawła II. W naszej szkole odbył się apel poświęcony temu wybitnemu Polakowi. Chcemy, aby kolejne pokolenia nie zapominały o autorytecie XX i XXI wieku. Program przygotowała pani Agnieszka Korpusik z kółkiem religijnym oraz pani Katarzyna Węgrzynek z kołem misyjnym.
Katarzyna Węgrzynek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------