„Sportgeneracja 2016”

W dobie powszechnej ”internizacji i tabletyzacji” dzieci zamiast bawić się na podwórkach, być w ruchu, siedzą ze wzrokiem utkwionym w ekran. Stąd coraz więcej akcji, których celem jest stwarzanie okazji do fajnej zabawy w sport. Taką akcją jest „Sportgeneracja 2016” organizowana przez fundację „Wychowanie przez sport”, którą tworzą byli lekkoatleci, olimpijczycy m.in. Sebastian Chmara, Paweł Januszewski, Artur Partyka. Patronat nad imprezą objął Polski Związek Lekkiej atletyki i Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka. Patronat medialny objęło Polskie Radio Program Trzeci, a stroną finansową Bank PKO SA i producent napoju WATERR  RUN.
Do tegorocznego cyklu zaproszone zostały szkoły, których uczniowie oszczędzają w Szkolnych Kasach Oszczędności, stąd nasza obecność na tych zawodach.
Dnia 15 czerwca liczna (prawie stu osobowa) reprezentacja naszej szkoły znalazła się na stadionie lekkoatletycznym warszawskiego AWF. Tam każdy uczeń otrzymał koszulkę, każdy rocznik w innym kolorze. Wszyscy uczestnicy ruszyli na bieg WATERRR RUN, który był jednocześnie rozgrzewką przed właściwymi zawodami. Na czele kolorowego tłumu, który liczył grubo ponad 1000 osób, biegli znani sportowcy lekkoatleci m.in. Sebastian Chmara i Paweł Januszewski. Na mecie biegu rozgrzewkowego czekali wolontariusze dekorujący medalami każdego zawodnika.
Następnie rozpoczęły się konkurencje indywidualne ( bieg na 33 metry, bieg na 33 metry przez płotki, bieg na 200 metrów) w kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt i chłopców. Jednocześnie na scenie odbywały się różne quizy i konkurencje a wokół wiele atrakcji dla tych, którzy oczekiwali na swoje starty. Wszystko odbywało się niebywale sprawnie i w miłej atmosferze zabawy.
Finałem całej imprezy, tym co dawało najwięcej emocji, były biegi sztafetowe 12 x 200 metrów. Każda szkoła mogła wystawić sztafetę składającą się z 12 osób jednej płci, po 4 zawodników z każdego rocznika. Nasza szkoła wystawiła po dwa takie zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców.
Przebieg sztafet na bieżąco komentował Pan Sebastian Chmara, który mimo że w imprezie brało udział 18 szkół, najczęściej wymieniał naszą szkołę, gdyż zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców od początku biegu znajdowaliśmy się w czołówce, a ostatecznie zwyciężyliśmy.
Na koniec podanie wyników i rozdanie nagród. Niestety nie wygraliśmy żadnej konkurencji indywidualnej, za to każdy uczestnik sztafety otrzymał statuetkę i drobne nagrody rzeczowe.
Na dodatek okazało się, że szkoła, która wygrała sztafety ma prawo startu w kolejnym etapie tego konkursu , w którym wystartują dzieci z całej Polski, ale to dopiero we wrześniu.
Sportowcy prowadzący imprezę , byli tak mili, że nie odmówili zwycięzcom wspólnej fotografii.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w uczestnictwo w tej imprezie, a szczególnie Pani Karolinie Gładysz, która namówiła i zgłosiła nas do startu w tym przedsięwzięciu.

Dagmara Dobosz i Dariusz Redman

.......................................................................................................................................