Międzyklasowe sztafety biegowe

18 października nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali sztafety międzyklasowe dla uczniów klas IV - VII, II i III gimnazjalnych. W rywalizacji brały udział dziewczęta i chłopcy z jednej klasy, tworząc wspólną, w klasach IV - VI 8 osobową drużynę, a w klasach starszych 6 osobową drużynę. Każda klasa wystawiła własną sztafetę, przygotowując własne numery startowe i strategię walki. Sztafetom towarzyszyło dużo emocji a zawodnicy dawali z siebie maksimum możliwości przy pięknej słonecznej pogodzie. 
  Wyniki na poszczególnych poziomach klas:
Klasy IV:
I m - IV h
II m - IV b
III m - IV e
IV m - IV f
V m - IV g
VI m - IV c
VII m - IV d
VIII m - IV a

Klasy V:
I m - V f
II m - V d
III m - V a
IV m - V b
V m - V e
VI m - Vc

Klasy VI:
I m - VI f
II m - VI e
III m - VI b
IV m - VI d
V m - VI a
VI m - VI c

Klasy VII: 
I m - VII f
II m - VII a
III m - VII b

Klasy II gimnazjalne
I m - II a
II m - II c
III m - II f

Klasy III gimnazjalne
I m - III d
II m - III g
III m - III c
...................................................................................................