WYJAZD NAUKOWY NA INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

W dniu 30.09.2017 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych na temat : ,,Kolorowy świat bakterii’’.
Na warsztatach uczniowie zapoznają się z pracą w laboratorium, w którym przedmiotem badań  były bakterie. Dowiedzieli się, że są one najliczniejszą i wszędobylską grupą organizmów żywych na Ziemi, że mogą się poruszać, produkować pożyteczne enzymy i inne związki chemiczne, tworzyć kolonie oraz porozumiewać się ze sobą. Podczas warsztatów uczestnicy „pokolorowali” bakterie i zobaczyli je pod mikroskopem, wyhodowali „własne” mikroorganizmy, a także przeprowadzili eksperyment z wykorzystaniem enzymu produkowanego przez bakterie i zobaczyli skutki jego aktywności. Uczestnictwo w tych warsztatach eksperymentalnych  bardzo spodobało się uczniom była to dla nich z pewnością interesująca lekcjach doświadczalna wprowadzająca w zagadnienia biologiczno-przyrodnicze.

Dziękujemy nauczycielom przyrody za zorganizowanie interesującego wyjazdu edukacyjnego.
...............................................................................................