„ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE"

Pod koniec listopada na małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się konkurs wiedzy dla uczniów wszystkich oddziałów przedszkolnych. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy naszych wychowanków na temat zdrowia i bezpieczeństwa.
Wiadomości te dzieci zdobywały podczas zajęć dydaktycznych. Ponieważ bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, stan poczucia pewności, stabilizacji i braku zagrożeń. Postanowiłyśmy poprzez różnego rodzaju ciekawe zadania konkursowe dać szansę wychowankom
w sprawdzeniu swoich umiejętności. Konkurs „Żyję zdrowo i  bezpiecznie” uwzględniał wiadomości zachęcające wychowanków oddziałów przedszkolnych do zachowań  prozdrowotnych i zachowania bezpieczeństwa w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (tj: w domu, na podwórku i w drodze do szkoły). Dzięki konkursowi dzieci utrwaliły wiedzę o bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym,  prawidłowym odżywianiu się oraz znaczeniu uprawiania sportu dla ich rozwoju. W jury konkursu zasiadły p. dyr. Irena Małyszczuk, p. sierżant Lidia Czarneta oraz p. Ula Soćko nauczyciel wspomagający z oddziału 0 d.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali „nietypowe nagrody”, były to słodkie mandarynki a przedstawiciele klas pamiątkowe dyplomy dla swojej grupy.
Jolanta Leszczyńska i Katarzyna Mikołajczak


...........................................................................................................................................................