Innowacyjne programy nauczania w SP2 w Ząbkach

       W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy 1b i 1d Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach biorą udział w projekcie „Mazowieckiej Akademii Innowacji Szkolnych” współfinansowanym przez Unię Europejską i dodatkowo w trakcie zajęć szkolnych realizują innowacyjne programy nauczania: 1b - „ZIP- Zainteresowania I Pasje”, zaś 1d - „Odkrywcę Biznesu”.

            Program „ZIP” pozwala na włączenie nowych technologii jako niezbędnego, ale niedominującego elementu szkolnej rzeczywistości. Nauczyciel ma być inspiratorem, wspierającym kształtowanie nawyków formułowania celów przez uczniów. Wykorzystując przykładowe tematy podane w tym programie nauczyciel inspiruje uczniów do ciekawego, czasami niekonwencjonalnego opracowania zadania.
Treści nauczania zostały opracowane w ramach każdego przedmiotu. W ich zdobyciu pomaga uczniom metoda Marii Montessori oraz metoda projektów i doświadczeń poszukujących.
Na realizację treści programu ZIP w każdym tygodniu poświęcamy minimum jedną godzinę lekcyjną. Niektóre zajęcia odbywają się poza budynkiem szkolnym np. w lesie, parku, na boisku, w kinie. Uczniowie  przeprowadzają również różnorodne doświadczenia.
Darmowy podręcznik MEN okazuje się świetną bazą do zaproponowania uczniom wielu intrygujących i ciekawych tematów projektów.
           
            Treści programowe zawarte programie  „Odkrywca biznesu” dążą do wzbudzenia w dziecku samodzielności i przedsiębiorczości, dając także niezbędny zasób wiedzy, w tym kompetencji z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości. Program ten dąży więc do tego, aby uczniowie nabyli niezbędne umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą im stać się w przyszłości innowacyjnymi twórcami, przygotowanymi do radzenia sobie w różnorodnym otoczeniu gospodarczym, a przede wszystkim ludźmi, którzy będą żyć
w zgodzie ze sobą i swoimi predyspozycjami. Program „Odkrywca biznesu” jest nastawiony na wzbudzanie w uczniach kreatywności, samodzielności oraz współpracy, co można ująć jako szeroko rozumianą przedsiębiorczość.
           
            Uczniowie obu klas z pewnością zbierają nowe doświadczenia i w ciekawy, odmienny sposób poznają tajniki rzeczywistości, zaś nauczycielom drogę wskazują słowa autorów programu „...że najważniejsze w pracy nauczyciela są uszy. Nauczycielu, wsłuchaj się w swoich uczniów, pozwól im być aktywnym uczestnikiem lekcji, daj im narzędzia, pozwól się mylić i szukać samodzielnie odpowiedzi, wspieraj i zachęcaj do działania, bądź obok ucznia nie przed nim. Nauczycielu idź razem ze swoimi uczniami i zachwyćcie się światem.”
            A oto niektóre wyjścia uczniów :

1. Wycieczka do sklepu spożywczego w Ząbkach – rozpoznawanie warzyw i owoców w sklepie; zwrócenie uwagi na ułożenie towaru na półkach, promocje; obserwowanie ważenia produktów przez pracownika sklepu.
2. Wycieczka do Warszawy – „Warszawa stolica Polski w baśniach
 i legendach” - zwrócenie uwagi na wygląd dawny (Starówka)  i współczesny, poznanie niektórych legend związanych ze stolicą; zawód cukiernik – wizyta w manufakturze „Cukrowa Sowa” - samodzielne  wykonanie lizaków
3.   Zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych mieszkańców Ząbek w czasie II wojny
4. Wyjście do parku  - zaobserwowanie zmian jakie zaszły w parku w listopadzie, jak drzewa przygotowują się do zimy, utrwalenie różnicy między drzewem a krzewem, obserwacja ptaków 
– ptaki pozostające i odlatujące na zimę

5. Lekcja muzealna w Zamku Królewskim; a potem podziwianie świątecznej choinki

Inne sfotografowane zajęcia:
„Zapasy na zimę” - skarby zamknięte w słoikach – degustacja przyniesionych przetworów przez dzieci;
-  „Akcja charytatywna” - wykonanie przez dzieci (razem z rodzicami) kartek i różnorodnych ozdób świątecznych, z których dochód (sprzedaż podczas zebrań z rodzicami) został przeznaczony na zakup paczek świątecznych dla najuboższych dzieci ze szkoły
Honorata Antosiewicz – wychowawczyni klasy 1d
Alicja Rutkowska – wychowawczyni klasy 1b

.....................................................................................................................................................