IDEA MIASTA OGRODU WCIĄŻ AKTUALNA


            450-lecie Ząbek stanowiło znakomitą okazję dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Ząbek do zapoznania się z historię naszego miasta. Poprzez różnorodne formy działalności organizowali spotkania z ciekawymi ludźmi, przygotowali przedstawienia, prezentacje, uczestniczyli w rozmaitych konkursach, odwiedzili najciekawsze miejsca naszego miasta. Szczególne zainteresowanie wzbudziła idea powstania miasta ogrodu. Wprawdzie ówcześni pomysłodawcy nie zdołali zrealizować całokształtu zamierzeń, to niektóre elementy projektu na stałe wpisały się w krajobraz Ząbek wzbudzając zachwyt do dziś. Chcąc upamiętnić ideę dawnych architektów uczniowie ząbkowskiej dwójki zamarzyli o własnym ogrodzie, w którym będą mieli możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą. Podczas ciekawych zajęć szkolnych będzie możliwość połączenia teorii z praktyką. Nasze marzenia mogły się spełnić, bo nadarzyła się okazja, którą wykorzystali nauczyciele ząbkowskiej dwójki.
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła konkurs pt. „Razem dla klimatu”, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego przystąpiliśmy z wielkim zaangażowaniem. Stworzyliśmy projekt pt. „Woda darem życia”, którego celem jest uświadomienie uczniom jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona środowiska, a szczególności zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie.
W projekt zaangażowali się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przyrody. Rywalizacja była duża, gdyż konkurs przeznaczony był dla trzech województw i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem różnorodnych instytucji. Jednak marzenia mają to do tego, że często się spełniają i tak oto nasz projekt spotkał się z akceptacją dwóch niezależnych ekspertów. Uzyskaliśmy wymaganą liczbę punktów i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 12.000 zł. Przed nami dużo pracy, ale wyznaczone cele warte są każdego wysiłku, bo to poprzez edukację od najmłodszych lat kształtujemy odpowiedzialność za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Naszym priorytetem jest stworzenie ogrodu w którym nauczyciele i uczniowie będą mieli możliwość prowadzenia tzw. „Lekcji zielonego myślenia”.  Uczniowie będą odpowiedzialni za przygotowaną rabatkę, czyli przygotowanie grządki, wysiewanie i pielęgnowanie roślin, usuwanie chwastów, podlewanie roślin wodą deszczową gromadzoną w specjalnym zbiorniku. Dzieci będą obserwowały przyrost naturalny roślin, ponadto będą miały możliwość spróbowania produktów roślinnych ich naturalnego smaku. W ramach realizacji zostanie wykorzystana istniejąca przestrzeń przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii. Działanie będzie miało charakter długofalowy i zmierza do wyrobienia wśród uczniów przekonania, że są współgospodarzami ogrodu poprzez angażowanie ich w jego tworzenie i pielęgnowanie.  


Jolanta Gut
....................................................................................................................