„Ziemia odżywa, gdy przyrodników przybywa” – prace uczniów klas 2 i 4 w ogrodzie szkolnym.

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest wykształcenie”. Pomimo upływu czasu wygłoszona przez Arystotelesa maksyma, pozostaje jak najbardziej aktualna. Jest również mottem do rodziców i nauczycieli, którzy realizują swoje obowiązki wychowawcze nie tylko podczas codziennych zajęć lekcyjnych ale również uczestnicząc w wielu projektach organizowanych przez zewnętrzne instytucje.
Między innymi, jednym z takich ważniejszych zadań jest udział Szkoły Podstawowej numer 2 w Ząbkach w projekcie ,,Woda darem życia‘’ realizowanym w ramach konkursu grantowego dofinansowanego ze środków NFOŚIGW. Cel przedsięwzięcia, to stworzenie pięknego ogrodu, w którym uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach ,,Zielonego myślenia’’. Takie działania edukacyjne, zmierzające do kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego powinny być na stałe wprowadzone w program nauczania dla jak najmłodszych dzieci. Tego typu przedsięwzięcia przyrodnicze kształtują u dzieci gotowość działania w celu ochrony środowiska i wzbudzają powstawanie więzi emocjonalnych z przyrodą, dając dzieciom okazję do obserwowania, działania i tworzenia. Zagadnienia które realizowane są w szkole połączone z praktyką pozwolą bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze dotyczące najbliższego otoczenia dziecka. Konkretne działania w ogrodzie szkolnym sprzyjają przyswajaniu wiedzy i umiejętności oraz z pewnością dają uczniom wiele satysfakcji. Dzięki takim zajęciom nasi uczniowie będą mogli obserwować świat przyrody, podziwiać jego piękno i dostrzegać zachodząc w nim związki przyczynowo-skutkowe.
Aby naocznie zapoznać się z tematyką, wybrani uczniowie klas drugich i czwartych Szkoły Podstawowej nr2 w Ząbkach mieli możliwość w dniu 07 października uczestniczenia i pomagania w pracach związanych z sadzeniem niespełna 60 gatunków roślin. Pogoda sprzyjała pracy. W miłej i przyjaznej atmosferze, po wcześniejszym wyrównaniu terenu uczniowie dokonali z pomocą ogrodników nasadzeń roślin, z których to powstały urokliwe  rabaty usiane wśród pięknych przyrodniczych ścieżek. Następnie uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod nadzorem swojej wychowawczyni z wielkim zaangażowaniem podlewali każdą roślinę, zwracając szczególną uwagę na jej delikatność i piękno.
Pomimo tego, że ogród dopiero delikatnie rozkwita uczniowie już teraz czują się jego współgospodarzami i z niecierpliwością czekają na kolejne prace. Tymczasem każda posadzona roślina zostanie opisana przy pomocy tabliczek informacyjnych, aby uczniowie mogli zapoznać się z specyficznymi wymaganiami oraz pielęgnacją.
Czujemy ogromną satysfakcję, że udało się nam zrealizować nasze marzenia, a ogród z każdym dniem staje się piękniejszy, ciekawszy i bogatszy w nowe gatunki roślin.
Wszyscy chętnie uczestniczyli w pracach ogrodniczych, a samego efektu końcowego spodziewamy się na wiosnę.  Wtedy też, powstaną rabatki na których młodsi uczniowie będą mogli wysiewać warzywa, zioła i kwiaty. Przy okazji zaznajomią się ze sposobami ich pielęgnacji. Poznają podstawowe zagadnienia związane z podlewaniem wodą deszczową zgromadzoną w specjalnym zbiorniku, jak również nawożeniem i usuwaniem chwastów.
Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość obserwacji zmian, jakie będą zachodzić przez ten okres w naszym ogródku dydaktycznym. Mamy nadzieję, że zima nie będzie zbyt sroga, a wiosną ogród zachwyci nas bogactwem barw i zapachów, stając się jednocześnie domem dla wielu owadów i ptaków.  Już teraz nasi uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o różnorodności przyrody oraz dowiedzieli się, jak wiele zależy od człowieka, od nas samych. Na pewno była to interesująca plenerowa lekcja, która uwrażliwiała uczniów na potrzeby środowiska. Pomimo jesiennych dni, często zerkają oni do naszego ogródka, z niecierpliwością oczekując kolejnych działań.

                                                                                                          Anita Frączek i Jolanta Gut...................................................................................................................................................