Sprawozdanie z projektu ,,Razem dla Klimatu’’

,,Eko-zespół’’ utworzyli uczniowie klas 5-tych szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Zaprojektowali piękne plakaty dotyczące ochrony klimatu, mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych. Na lekcjach przyrody mieli możliwość zapoznać się z elementami chroniącymi przyrodę oraz skutkami zanieczyszczeń naszej planety Ziemi. W styczni utworzyliśmy piękną wystawę w sali przyrodniczej , którą mogli odwiedzać nasi młodsi koledzy z klas 1-4. Uczniowie w pierwszej kolejności oglądali prace następnie mogli zadawać pytania dotyczące ochrony klimatu. Celem wystawy było rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości w dziedzinie ekologii. W ramach podjętych zadań, uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat klimatu, poznawali formy jego ochrony. Natomiast uczniowie Eko-zespołu uczyli się różnych form współpracy ze społecznością szkolną, poznali zasady przeprowadzania i zorganizowania takiej formy pomocy uczniom młodszym. W tym projekcie bezcenna na pewno jest zdobyta wiedza , współpraca między uczniami oraz kolejne eko - doświadczenie, a także zachęcanie uczniów do zachowań prozdrowotnych typu: ruchu na świeżym powietrzu, zdrowego stylu życia itp.


 organizatorzy : Anita Frączek , Anna Orchowska


...........................................................................................................................