Szkolny Dzień Cyfrowego Bezpieczeństwa.

24 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach  odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach programu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Cyfrowa Szkoła”.  W akcji wzięło udział ponad 200 uczniów klas 4-6.
Odbyło się spotkanie edukatora p. Marcina Grudziąż  z p. Dyrektor Ireną Małyszczuk, na którym omówiono zagrożenia sieciowe czyhające na uczniów naszej szkoły, na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz inicjatywy szkolne – przeciwdziałające  tym zagrożeniom. Pani Dyrektor przedstawiła również działania szkoły w ramach 2 edycji konkursu  „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”.
Kolejnym działaniem były 3 warsztaty dla uczniów w  klasach: 5a, 5b i 6e. Warsztaty  dotyczyły  Bezpieczeństwa własnego wizerunku. Uczniowie obejrzeli film, poznali cztery poziomy prywatności w sieci, pracując w grupach starali się dopasować  przeczytaną informację do  „bezpiecznego” odbiorcy.
Następnie na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie Edukatora z uczniami klas czwartych. Spotkanie dotyczyło  - Bezpieczeństwa w kontaktach z innymi. Uczniowie dowiedzieli się jak reagować na hejt w internecie czyli obrażanie lub agresję ze strony innych dzieci – użytkowników Internetu oraz gdzie szukać pomocy. Uczniowie rozmawiali również na temat tworzenia bezpiecznych, najsilniejszych na świecie haseł i poznali zasady ich tworzenia.
Ostatnim zaplanowanym działaniem tego dnia  było spotkanie Edukatora z nauczycielami, dotyczące standardów  bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach.

Atmosfera panująca podczas SDBC była bardzo imponująca. Edukator był pod wrażeniem wielu akcji szkolnych dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom cyfrowym. Stwierdził, że uczniowie szkoły mają dużą świadomość zagrożeń płynących ze świata wirtualnego, wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc, chętnie podczas zajęć dzielili się swoimi doświadczeniami z sieci oraz odpowiadali na pytania ankietowe.
        W ramach programu wszyscy nauczyciele, 30 i 31 maja 2017r. podczas zebrań z Rodzicami,  przybliżyli temat bezpieczeństwa cyfrowego. Rodzice oglądali film, prezentacje, strony związane z programem „Cyfrowobezpieczni.pl” otrzymali ulotki, dyskutowali na temat bezpieczeństwa w sieci. W spotkaniach wzięło udział ponad 800 osób.

.......................................................................................................