PROJEKT- MŁODZIEŻOWE WIRTUALNE ZESZYTY HISTORYCZNE- ZIEMIA WOŁOMIŃSKA

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach, jak każda polska placówka, stawia  na  wychowanie i edukację dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu. Pod sztandarem, na którym wyhaftowano słowa „ By rozum był przy młodości”, wyrastają młodzi Polacy świadomi swej tożsamości narodowej.
Patriotyzm powinien się wyrażać przede wszystkim w szacunku dla tradycji i poczuciu przynależności do miejsca, w którym przyszło nam żyć. To tak zwany patriotyzm lokalny, bez którego niemożliwa jest edukacja patriotyczna.
W 2016 r. pojawiła się informacja  o  projekcie stworzenia „Młodzieżowych wirtualnych zeszytów historycznych – ziemia wołomińska”,  mającym na celu propagowanie historii Polski, a w szczególności historii lokalnej, wśród młodzieży  i dzieci z powiatu wołomińskiego. W naturalny sposób łączył ciekawość młodego człowieka i jego potrzebę określenia swojej tożsamości z postępem- wykorzystując nowoczesną technologię informacyjną. Patronat nad przedsięwzięciem objęły:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, Starostwo Powiatowe w Wołominie i Miasto Ząbki.
Projekt świetnie wpisywał się w działalność wychowawczą i dydaktyczną  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, więc zgłosiła swoje uczestnictwo.
Na koordynatorów projektu zostały wyznaczone- p. mgr Elżbieta Gaworek i p. mgr Jolanta Tomczuk.
Do uczestnictwa w projekcie „Młodzieżowe wirtualne zeszyty historyczne – ziemia wołomińska” koordynatorzy zaprosili uczniów klas 4-6.
Postawiono im wyzwanie- Chcesz zostać patriotą?! – Poznaj więc dokładnie dziedzictwo swojej społeczności, sięgnij do pamiętnych wydarzeń z przeszłości. A ziemia wołomińska ma się przecież czym pochwalić! Tu właśnie, na przedpolach Warszawy, w 1920r. doszło do „Cudu nad Wisłą”- wojska polskie pod dowództwem J. Piłsudskiego zatrzymały armię bolszewicką i zmieniły bieg historii nie tylko Polski, ale i całej Europy.
Ustalono, co należy zrobić.
Krok 1
Korzystając z dostępnych źródeł, zgromadzić jak najwięcej informacji o Bitwie Warszawskiej i jej bohaterach: J. Piłsudskim, gen. T. Rozwadowskim, gen. J. Hallerze i ks. I. Skorupce. Stać się ekspertem w tym temacie!
Krok 2
Przeprowadzić wywiady z mieszkańcami ziemi wołomińskiej: rodzicami, dziadkami, sąsiadami i innymi znajomymi na temat potencjalnych uczestników Bitwy Warszawskiej- mieszkańców Ząbek i okolic. Zebrane informacje nagrać bądź spisać!
Krok 3
Jeśli uda się dotrzeć do pamiątek po uczestnikach Bitwy Warszawskiej- mieszkańcach Ząbek, zrobić zdjęcia i sporządzić album, w którym zostaną zamieszczone i opisane.
Krok 4
Brać czynny udział we wszystkich działaniach związanych z projektem.
Projekt dotyczący Bitwy Warszawskiej był realizowany przez cały rok szkolny 2016/17.  Hasło przewodnie brzmiało: „Na tropie bohaterów Bitwy Warszawskiej”
Zaplanowano następujące działania:
  • zgromadzenie materiałów dotyczących J. Piłsudskiego, gen. T. Rozwadowskiego, gen. J. Hallera, ks. I. Skorupki;
  • wycieczka szlakiem Bitwy Warszawskiej: Ossów- Nieporęt- Radzymin;
  • odwiedzenie miejsc pochówku żołnierzy 1920 r.- Cmentarz Parafialny w Ząbkach, Powązki Wojskowe, Cmentarz Parafialny w Radzyminie;
  • wizyta w dworku J. Piłsudskiego w Sulejówku;
  • konkurs dla uczniów klas 4 – Bohater Bitwy Warszawskiej w komiksie;
  • gra terenowa prowadzona przez klasy integracyjne – Na tropie bohaterów Bitwy Warszawskiej;
  • spotkania z ludźmi interesującymi się wojną polsko- bolszewicką;
  • wywiady, reportaże, prezentacje, filmy i inne formy utrwalania pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej.
Materiały z realizacji zadań zamieszczano na bieżąco na stronie internetowej wirtualna-historia.pl.
W ramach projektu 12 uczniów wzięło udział w I etapie powiatowego konkursu dotyczącego Bitwy Warszawskiej. Pracowali oni w czterech zespołach i opracowali prezentacje związane z tym zagadnieniem. Wyróżniono pracę jednej trzyosobowej grupy i ta zakwalifikowała się do finału, który odbył się 07.03.2017r.  w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach. Uczniowie wzięli udział w  debacie historycznej Bitwa Warszawska 1920 r., której przewodniczył prof. Jan Żaryn, oraz sprawdzili swoją wiedzę z zakresu Bitwy Warszawskiej, zmagając się w konkursie z wychowankami  ze szkół z powiatu wołomińskiego. Zdobyli zaszczytne 1. miejsce!

Realizacja projektu  „Młodzieżowe wirtualne zeszyty historyczne – ziemia wołomińska” potrwa jeszcze dwa lata.
                                                                           Elżbieta Gaworek
Jolanta Tomczuk


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY -wirtualna-historia.pl.

.....................................................................................................