Wygrana SP2

          Rok szkolny 2016/2017 upłynął w ząbkowskiej „dwójce” pod hasłem „Razem dla klimatu”, albowiem przystąpiliśmy do konkursu zorganizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Stworzyliśmy projekt pt. „Woda darem życia”, którego celem było uświadomienie uczniom jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona środowiska,
a zwłaszcza zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie. Uczniowie i nauczyciele angażowali się w różnorodne działania związane z projektem. Odbyło się wiele konkursów tematycznych, warsztatów oraz wycieczek poszerzających wiedzę uczniów w zakresie ekologii .
      Na terenie szkoły powstał ogródek pielęgnowany przez uczniów i nauczycieli. Finał naszych działań przedstawia się imponująco, albowiem zajęliśmy I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Najciekawszy projekt klimatyczny”.

     Składam serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom , którzy w ciągu minionego roku szkolnego inicjowali działania związane z realizacją projektu „Razem dla klimatu”,
w szczególności zaś Paniom Jolancie Gut i Jadwidze Wilczewskiej, rzetelnie koordynującym pracami i licznymi sprawozdaniami związanymi z projektem.
  Bardzo dziękuję również wszystkim nauczycielom, rodzicom, uczniom i przyjaciołom szkoły za oddanie swoich głosów na nasz projekt w konkursie „Najciekawszy projekt klimatyczny”.

Dyrektor szkoły
Irena Małyszczuk
...............................................................................................