Wycieczka do Straży w Wołominie klasy 2e

18 października 2017r. klasa 2e wybrała się na wycieczkę do Straży Pożarnej w Wołominie. Tematem przewodnim było „ Jak powinniśmy zachować się podczas pożaru”. Pierwszym etapem wycieczki było zapoznanie dzieci z zasadami postępowania w czasie pożaru. Co należy robić w takiej sytuacji. Wybrana uczennica mogła zadzwonić i zgłosić takie wydarzenie.  Strażacy opowiedzieli dzieciom jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w domu, które mogą wywołać pożar. Zaaranżowali zdarzenie pożaru, w którym dzieci wzięły udział i mogły się przekonać czy potrafią się odpowiednio zachować. Drugim etapem wycieczki było zwiedzanie jednostki straży pożarnej. Uczniowie oglądali wozy strażackie, mogły do nich wejść. Strażacy  opowiadali na czym polega ich praca, pokazywali wyposażenie wozów i mówili do czego służy wyposażenie, które znajduje się w każdym wozie strażackim.  Dzieci były w pomieszczeniach tam gdzie przebywają wszyscy strażacy podczas swojej służby oraz w głównym pomieszczeniu, gdzie odbiera się  i monitoruje wszystkie zgłaszane zdarzenia. Na koniec każdy uczeń otrzymał „Dyplom młodego strażaka”. Nasza wycieczka była bardzo interesująca i jednocześnie ucząca prawidłowych zachowań w nieprzewidzianych  sytuacjach.

--
Urszula Malinowska

..............................................................................................