Ślubowanie „dzieci od Kochanowskiego”
        3 X 2013 r. to dla najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach niezwykła data. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych, do którego dzieci przygotowywały się pod okiem wychowawczyń już od początku roku szkolnego.          
       Świadkami tego wydarzenia byli: dyrekcja szkoły a także zaproszeni goście: burmistrz i zastępca burmistrza Ząbek, przewodniczący Rady Miasta, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek, przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów.
 Uroczystość odbyła się w dwóch turach: o godz. 15.30 ślubowanie złożyły klasy: 1a, 1b i 1e o godz. 17.00 – klasy I 1c, 1d i 1f.
      Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu szkoły, nastąpił najważniejszy punkt programu – ślubowanie pierwszoklasistów. Słowa przysięgi w ustach sześcio- i siedmiolatków brzmiały niezwykle poważnie i uroczyście. Przyrzekali pilnie się uczyć, być dobrymi uczniami, kolegami i Polakami. Ich rodzice również złożyli obietnice wspierania swoich pociech w szkolnym życiu. Jak co roku złożone zostały kwiaty pod tablicą patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Następnie każde dziecko zostało pasowane przez wychowawczynię na ucznia wielkim „magicznym” ołówkiem. I od tej pory poszerzył się krąg „braci uczniowskiej” o 140 nowych, „prawdziwych” uczniów.
    Po oficjalnej ceremonii, uczniowie klas: I d i I e zaprezentowali to, czego nauczyli się przez krótki czas pobytu w szkole. Z ogromnym zaangażowaniem, ale i tremą recytowali wiersze i śpiewali piosenki, chcąc udowodnić wszystkim zebranym, że zasługują na miano pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Zaproszeni rodzice ze wzruszeniem i dumą oklaskiwali swoje dzieci i uwieczniali na zdjęciach.
       Na koniec uroczystości wraz z życzeniami wielu sukcesów w edukacji szkolnej Pani dyrektor Irena Małyszczuk wręczyła dzieciom legitymacje, Pan burmistrz kolorowe ołówki
a przewodnicząca Rady Rodziców słodkie upominki.
      Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia wykonane zostały zdjęcia pod tablicą patrona.
Dalsze uroczystości odbywały się już w salach lekcyjnych. A tam… następna niespodzianka – pyszny, słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz pamiątkowe dyplomy wręczone przez wychowawców.
Oj, to było świętowanie!
     Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych spotkań z nauczycielami i rówieśnikami.

                                                                                       Małgorzata Sergej – wych. kl. Id
                                                                                       Elżbieta Żochowska – wych . kl. Ie
...........................................................................................................................................................