SPOTKANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Z POLICJANTAMI Z WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJINaszą wspólną rolą jest edukacja dzieci w zakresie podstawowej wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego. To, w jaki sposób będą one korzystać z dróg w przyszłości zależy więc także od nas samych.
Najczęstszą  przyczyną wypadków z udziałem dzieci jako pieszych jest nagłe wtargnięcie  na   jezdnię,  wychodzenie  spoza  pojazdu,  przebieganie  przez   jezdnię  
w niedozwolonym miejscu. Dzieci często obarcza się winą za spowodowanie wypadku. Warto jednak pamiętać, że błędy popełniane przez najmłodszych wynikają z etapu ich rozwoju. Młodsze dzieci nie są w stanie podzielić swojej uwagi, koncentrują się tylko na jednej czynności, rozmowie albo zabawie i nie rozumieją zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Mimo, że znają niektóre zasady ruchu, nie stosują ich na drodze oraz mają duże trudności ze zlokalizowaniem źródła dźwięku, oceny odległości i prędkości.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych najmłodszych, 1 października 2013r. zorganizowałyśmy spotkanie dla dzieci oddziałów przedszkolnych naszej szkoły z policjantami Sekcji Profilaktyki Społecznej WRD KSP. Przypomnieli oni zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznych zabaw dzieci. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną  pt. „BEZPIECZNA DROGA Z RADAMI SPONGEBOBA”, która pokazywała dziecko w różnych sytuacjach, jako: rowerzystę, pasażera samochodu, pieszego. Podczas oglądania dzieci odpowiadały na pytania dotyczące scenek prezentacji, które zadawał im ulubiony bohater. Nagrodą za wszystkie poprawne odpowiedzi, a trzeba zaznaczyć, że wszystkie klasy odpowiedziały poprawnie, była świetna zabawa taneczna przy piosence w wykonaniu    Piotra Kupichy z prezentacji poprowadzona przez naszych gości. 
Spotkanie we wszystkich oddziałach przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, było świetną zabawą i utrwaleniem tak ważnych dla wszystkich zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ogólnych zasad bezpiecznych zabaw. W ramach podziękowań dzieci zaśpiewały gościom piosenkę „Kolorowe światła” i  „W drodze do szkoły”.
Musimy pamiętać o tym, że w wychowaniu komunikacyjnym najmłodszych najcenniejsze jest codzienne poprawne postępowanie dorosłych na drodze i przekazywanie właściwych przykładów zachowania. Nie wybierajmy niebezpiecznych, krótszych dróg dojścia dzieci do szkoły, unikajmy, dowożąc dzieci do szkół, wysadzania ich bezpośrednio na jezdnię
z zatrzymaniem pojazdu na pasie ruchu i przy odbywającym się ruchu innych pojazdów oraz odbierania dzieci ze szkół, które wybiegają z budynku szkoły na ulicę  i przebiegają przez jezdnię wprost do rodziców czekających na nich w samochodzie.
Pamiętajmy, że we wczesnym etapie rozwoju dzieci uczą się zachowań poprzez naśladowanie dorosłych, dlatego zawsze dawajmy dobre przykłady naszym pociechom.

                                                                                                              Jolanta Stosio

............................................................................................................................................................