IV Międzyszkolny Festiwal Piosenki Religijnej

        „Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy” (Ps81)

Międzyszkolny festiwal piosenki religijnej już za nami. Jeszcze w uszach brzmią melodie pięknych piosenek zaśpiewanych przez uczniów z ząbkowskich szkół podstawowych.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali swoich reprezentantów: p. Jadwidze Zygmunt, p. Wirze Kamińskiej, p. Jerzemu Gancarzowi i naszym katechetom.
Jury w składzie: p. Grażyna Sobierajska, p. Jadwiga Żaboklicka, ks. Andrzej Kopczyński, p. Sławomir Skotnicki wysłuchało 22 piosenki. Jurorzy w swoich ocenach byli jednomyślni i wyłonili 9 zwycięzców w 2 kategoriach wiekowych.
Klasy I-III:   
1 miejsce – Kamila Kamińska z Niepublicznej Szkoły im. ks. J.Popiełuszki
2 miejsce – Mateusz Renik z SP2
3 miejsce – Natalia Żukowska z SP2
 Wyróżnienie – Malwina Łuczak z SP1
Klasy IV – VI: 
 1 miejsce – Anna Królikowska z SP2
2 miejsce – Julia Karpińska z SP1
3 miejsce – Joanna Ciecierska z SP3
 Wyróżnienie – Katarzyna Kopeć z SP2
Grand Prix otrzymała Zuzanna Jaźwińska z SP2 za zaśpiewanie a capella piosenki „Fundament”.
Ksiądz Andrzej Kopczyński dodatkowo nagrodził Natalię Żukowską z SP2 oraz Magdalenę Janicką z Niepublicznej Szkoły im. ks. J.Popiełuszki.
Dziękujemy księdzu proboszczowi za ufundowanie dodatkowych nagród, Radzie Rodziców przy SP2 za umożliwienie zakupu nagród, szanownym jurorom, p. Grażynie Sobierajskiej – dyrektor
Niepublicznej Szkoły im. ks. J.Popiełuszki, która wspiera nas od kilku lat i zawsze znajduje czas, by gościć na naszym festiwalu. Dziękujemy p. dyrektor Irenie Małyszczuk, która umożliwia nam katechetom przeprowadzenie rokrocznie tego konkursu oraz propagowanie religijnego śpiewania. Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.
Zapraszamy za rok na V Festiwal Piosenki Religijnej.
                                                                                     Katarzyna Węgrzynek
............................................................................................................................