Christmas time in a song - Weihnachtszeit im Lied czyli Ząbkowski Festiwal Kolęd Obcojęzycznych

Niedługo odbędzie się piąta edycja Festiwalu Kolęd Obcojęzycznych - konkursu, w którym dzieci i młodzież z ząbkowskich szkół łączą talenty lingwistyczne i muzyczne. Jest to impreza, która powoli staje się naszą lokalną tradycją i którą Burmistrz Miasta, Pan Robert Perkowski, zdecydował objąć patronatem honorowym.
Zadaniem uczestników jest wykonanie kolędy lub piosenki o tematyce bożonarodzeniowej w językach niemieckim lub angielskim, czyli w tych, które nauczane są w ząbkowskich szkołach. Do oceniania występujących powoływane jest zawsze niezależne jury, niezwiązane z żadną ze szkół w Ząbkach, w którym zasiadają osoby kompetentne z dziedzin obu języków obcych i muzyki. Pierwszy etap przeprowadzany jest w szkołach. Są to przesłuchania, dzięki którym wyłania się kilkoro kandydatów, reprezentujących później szkołę w konkursie międzyszkolnym. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w siedzibie MOK i jest to zawsze wydarzenie przebiegające sympatycznie, w ciepłej świątecznej atmosferze. Zapraszamy uczniów do kolejnego uczestnictwa w konkursie - szczegółowy regulamin dostępny jest w szkołach oraz na stronie internetowej MOK.

Tą drogą chcemy zwrócić się też do lokalnych firm i instytucji, prywatnych placówek kształcenia językowego - do wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak istotna i cenna jest rola mecenasa i sponsora w rozwoju sztuki, kultury i edukacji, z wielką i gorącą prośbą o wsparcie tego wydarzenia. Budżet przeznaczany na organizację Festiwalu jest niewielki, a nam, jako organizatorom, marzy się uhonorowanie talentów i wysiłku naszych laureatów odpowiednimi nagrodami. Takimi, które sprawiłyby im radość. Mamy nadzieję, że dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu sponsorów może stać się to możliwe.
W tym roku szkolnym konkurs odbędzie się ósmego stycznia - eliminacje międzyszkolne oraz jedenastego stycznia - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa na Koncert Laureatów, 11 stycznia 2014 roku o godzinie 17:00 do sali widowiskowej MOK. Mamy zamiar sfilmować występy konkursowe, a krótki filmik z ich przebiegu wyświetlić podczas koncertu galowego oraz opublikować potem na stronach internetowych Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Ośrodka Kultury. W filmie chcielibyśmy też zaprezentować naszych sponsorów - oczywiście w sposób z nimi uzgodniony. W siedzibie MOK moglibyście Państwo podczas imprezy umieścić plakaty, czy banery reklamowe i przedstawić swoją działalność i usługi.

Osoby i instytucje chętne do włączenia się w organizację imprezy prosimy o kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. Kochanowskiego
ul. Batorego 11, Ząbki
tel.(22) 781 60 66, e-mail: sp2zabki@neostrada.pl
koordynator Festiwalu: Magdalena Lickiewicz- Łojewska


Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10, Ząbki
tel./fax 22 781 64 30, email: mok@mokzabki.koti.pl
koordynator Festiwalu: Anna Kozioł 

................................................................................................................................................